Kültür Mirasları ile İlişkiler Yeniden Şekilleniyor

Yeni Nesil Müzecilik

Kültür Mirasları ile İlişkiler Yeniden Şekilleniyor

Değişen demografi, gelişen ziyaretçi beklentileri ve daralan konsantrasyon becerisi günümüzde müzecilik için de dönüşümü kaçınılmaz kılıyor.

Günümüzün anıt, müze ve kültürel miras yöneticileri her bir ziyaretçiyi, ziyaretten sonra, ziyaret edilen yerin yerküre üzerindeki savunucularından biri haline getirmenin ve böylece marka değerinin sürdürülebilirliği karşısındaki engellerden en önemlisini aşarken daha fazla sayıda ziyaretçi edinmenin de peşindeler. Güncel kalabilmek için dijital dünyaya uyum sağlama gayretindeler.

Kültürel mirasların dijital dünya içindeki benzersiz zorluklarının farkında olarak; ihtiyaçları ve değişen teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Modern zamanla entegre, yaşayan, ziyaretçilerin katılımcı olabildiği kültürel alanlar yaratıyor, yaşanan bireysel deneyimler aracılığıyla koruma bilincini yükseltmeyi de amaçlıyoruz.