İlişkiler Yeniden Şekilleniyor

/ Home » İlişkiler Yeniden Şekilleniyor
Yeni Nesil Müzecilik

Kültür Mirasları ile İlişkiler Yeniden Şekilleniyor

Değişen demografi, gelişen ziyaretçi beklentileri ve daralan konsantrasyon becerisi günümüzde müzecilik için de dönüşümü kaçınılmaz kılıyor.

Günümüzün anıt, müze ve kültürel miras yöneticileri her bir ziyaretçiyi, ziyaretten sonra yerküre üzerindeki savunucularından biri haline getirmek ve böylece marka değerinin sürdürülebilirliği karşısındaki engellerden en önemlisini aşarken daha fazla sayıda ziyaretçi edinmek peşindeler. Güncel kalabilmek için uyum sağlama gayretindeler.

Biz Astel olarak dünyadaki kültürel mirasların önündeki benzersiz zorlukların farkında olarak; ihtiyaçları ve değişen teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Modern zamanla entegre, yaşayan, ziyaretçilerin katılımcı olabildiği kültürel alanlar yaratıyor, yaşanan bireysel deneyimler aracılığıyla koruma bilincini yükseltmeyi amaçlıyoruz.